Vincent

Vincent

“Ik houd van spannende sporten. Bergbeklimmen, skydiven, als het maar link is. Er moet wel een redelijke kans zijn dat je het niet overleeft. Een klimcentrum is me te braaf. Dat ik iets kan breken, hoort erbij maar daar moet het mee ophouden. Bungyjumpen vind ik doodeng, dat durf ik dan weer niet maar ik ben absoluut adrenalinegedreven, met alles. Dat opzoeken van grenzen herken ik bij de bezoekers. Sommige jongens zoeken de grens in het contact. Dat merk je aan hun agressie en ze proberen uit hoe ver ze kunnen gaan. Dat is hun tweede natuur, het is een overlevingsmentaliteit. Het zijn de mensen die ik het leukste vind.

Mensen die op straat rondzeulen, daar ben ik door gefascineerd. Ze horen niet bij de grijze massa. Hoe ziet hun leven er uit? Om dat te ervaren heb ik ook wel eens op bankjes geslapen en uit vuilnisbakken gegeten. Hoe komt het nou dat iemand in zo’n situatie zit? Bij iedereen gebeuren wel eens vervelende dingen maar bij sommige mensen heel veel. Hoe je ermee omgaat is bepalend voor de weerslag die nare gebeurtenissen krijgen op je latere leven. Dak- en thuislozen hebben andere keuzes gemaakt. Je hoort hele interessante verhalen. Je ziet soms ook dat er maar heel kleine dingen mis zijn gegaan.

De dak- en thuislozenzorg van de gemeente Groningen heb ik in mijn portefeuille. Ik werk bij de dienst Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn en dat was een bewuste carrièrestap. Ik krijg nu ook de andere kant van het dak- en thuislozenverhaal te zien en dat heeft mijn opvattingen veranderd. Vanuit de Open Hof krijg je de zorgende en empatische kant mee. Vanuit de gemeente zie je de andere kant van de medaille: wat de samenleving moet investeren om dak- en thuislozen te onderhouden. Ik vind dat je wel iets mag eisen van de doelgroep, zoals meedoen aan een werk- of vrijwilligersproject. Het krijgen van een uitkering is me te vrijblijvend, zeker nu ik in mijn vriendenkring mensen zie die het financieel zwaar hebben, die van hot naar her racen tussen kinderopvang, werk en huis. Zij betalen belasting en hier zit een groep mensen waarvan een aantal best nog wat zou kunnen bijdragen.

Vincent kent genoeg dak- en thuislozen die wel willen maar op eigen kracht niet uit de problemen komen. Wat kan hij voor ze betekenen?

“Ik wil ze graag een beetje steunen zodat ze stappen ondernemen om eruit te komen. Bij de gemeente kijken we nu naar de mogelijkheden van zelfhulpgroepen van lotgenoten, waar mensen van elkaar kunnen leren. Bij de Open Hof leren ze niet van elkaar, hier zijn ze voor de ontspanning, de veilige haven. Dat is prima, die moet er ook zijn. Ik houd er van om lekker met ze ouwehoeren, voetballen, een beetje dollen.”